PŘIPOJOVACÍ ROZVÁDĚČE

Nabídka firmy PPR ELEKTRO zahrnuje výrobu přípojnicových rozvodů a připojovacích rozvaděčů.

PPR – PRACHOTĚSNÝ PŘÍPOJNICOVÝ ROZVOD

Prachotěsný přípojnicový rozvod (PPR) je progresivní prvek rozvodů NN. Tvoří komplexní řešení průmyslových rozvodů nízkého napětí.

Velký výběr rovných a tvarových dílců umožňuje libovolné přizpůsobení rozvodu potřebám technologie s respektováním členitosti trasy. Použitím nových poznatků a speciálního spojovacího materiálu je dosaženo po montáži konstantního přechodového odporu a stability spojů mezi jednotlivými díly.

Odbočení a připojení jednotlivých spotřebičů je provedeno pomocí násuvných nebo pevných odbočovacích skříní. Odbočení lze provést i pomocí skříní s volitelnou výzbrojí odbočky. Odbočná místa jsou připravena v modulu 0,5 m od sebe, a tak snadno umožní změny technologického rozmístění spotřebičů.

Výhody: stavebnicový systém, rozmanité proudové řady, četnost a varianty odboček, minimální údržba.

  • tradiční výrobek – téměř neomezená použitelnost
  • nabízíme kompletní dodávky včetně uchycovacích konstrukcí
  • poskytujeme poradenskou činnost

Více informací o prachotěsných přípojnicových rozvodech najdete v on-line katalogu PPR nebo v katalogu ve formátu pdf.

Jakékoliv dotazy Vám ochotně zodpovíme na tel. +420 777 756 263